Alle teksten, afbeeldingen, lay-outs en gebruikte scripts op deze website genieten auteursrechtelijke bescherming. Dit auteursrecht berust bij Webblish, de uitgever van deze website, of bij de betreffende licentiehouder. Waar nodig hebben wij de bron en toegepaste licentie bij de afbeeldingen vermeld, die worden dan automatisch zichtbaar als men de muis over de afbeelding plaatst.

Om misbruik tegen te gaan worden handelingen gelogd, deze gegevens (zie ook de privacy-verklaring) zullen bij inbreuk op onze rechten zo nodig aan de bevoegde autoriteiten beschikbaar worden gesteld.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder en/of redactie van deze website mag dan ook niets van deze website worden overgenomen.

Mocht je van mening zijn dat wij, ondanks het feit dat we normaal gesproken secuur en integer met auteursrechtelijk beschermd materiaal omgaan, iets hebben geplaatst waarvan jij denkt dat we dat niet hadden mogen plaatsen, dan verzoeken we je vriendelijk om van ons contactformulier gebruik te maken zodat wij e.e.a. kunnen onderzoeken en maatregelen kunnen nemen.